|
|
Corno Нафтови горелки -ROCA (Испания)

Серията нафтови горелки CRONO отговаря на последните технологични изисквания. Най-важното им качество е ниското ниво на вредни емисии. Изработени са по Европейския стандарт EN 267 при строг качествен контрол, което им осигурява висока надеждност.

Модел Вид горелка Разход на гориво, кг/ч Мощност, W
min max
CRONO 2-L едностепенна 1,2 2,3 26,7
CRONO 3-L едностепенна 1,8 3,2 37,1
CRONO 5-L едностепенна 1,3 5 58,0
CRONO 10-L едностепенна 3,6 10 116,0
CRONO 15-L едностепенна 5,5 15 174,0
CRONO 20-L едностепенна 9 20 232,0
CRONO 10-L2 двустепенна 4 10 116,0
CRONO 15-L2 двустепенна 7 15 174,0
CRONO 20-L2 двустепенна 11 20 232,0
CRONO 25-L2 двустепенна 12 25 290,0
ТECNO Нафтови горелки-ROCA (Испания)

Горелките TECNO са леснодостъпни за управление, което е в съответствие с Европейските стандарти. Компактността на компонентите им и опростеният дизайн ги правят подходящи за монтаж в жилища и малки промишлени обекти, а красивият им външен вид е в унисон с тяхната безопасна работа.

Модел Вид горелка Разход на гориво, кг/ч Мощност, W
min max
TECNO 28-L едностепенна 8 28 324,8
TECNO 38-L едностепенна 10 38 440,8
TECNO 50-L едностепенна 12,5 50 580,0
TECNO 70-L едностепенна 21,5 70 812,0
TECNO 100-L едностепенна 30 100 1160,0
TECNO 130-L едностепенна 41 130 1508,0
TECNO 190-L едностепенна 64 206 2204,0
TECNO 50-LM-2 двустепенна 11 50 580,0
TECNO 70-LM-2 двустепенна 17 70 812,0
TECNO 100-LM-2 двустепенна 28 100 1160,0
TECNO 130-LM-2 двустепенна 35 130 1508,0
TECNO 190-LM-2 двустепенна 40 205 2204,0
Corno Горелки газ-ROCA (Испания)

С горелките CRONO G се покриват най-новите изисквания за газови горелки с ниска мощност. Модерният им дизайн улеснява монтажа и експлоатацията на цялата горивна уредба. Мощността на вентилаторите е увеличена и се постига високо налягане с ниско ниво на шум.

Модел Вид горелка Мощност, W
CRONO 4 G 52,2
CRONO 8 G 90,5
CRONO 15 G 187,9
CRONO 20G 243,6
CRONO 15G-2 двустепенна 187,9
CRONO 20G-2 двустепенна 243,6
CRONO 30G-2 двустепенна 342,2
TECNO Горелки газ-ROCA (Испания)

Горелките имат стандартни технологични характеристики с допълнителен електронен регулатор за постоянен контрол на изходния дебит. Резултатът е горелка с голяма енергийна ефективност и малка консумация на гориво.

Модел Вид горелка Мощност, W
TECNO 28-G 324,8
TECNO 38-G 440,8
TECNO 50-G 580,0
TECNO 70-G 812,0
TECNO 100-G 1160,0
TECNO 130-G 1508,0
TECNO 28-GM модулираща 324,8
TECNO 38-GM модулираща 440,8
TECNO 50-GM модулираща 580,0
TECNO 70-GM модулираща 812,0
TECNO 100-GM модулираща 1160,0
TECNO 130-GM модулираща 1508,0
TECNO 190-GM модулираща 2204,0
Линия за газ-ROCA (Испания)

Линията за газ е необходимата връзка на газовия поток до горелката, която осигурява нужната степен на горене.
Тя включва: регулиращ и предпазен клапан, пресостат и филтър.

Модел Модел горелка
Линия за газ CRONO за 4 G-(N, P)
Линия за газ CRONO за 8 G-(N, P)
Линия за газ CRONO за 15 G-(N, P), 20 G-(P)
Линия за газ CRONO за 15 G2-(N, P), 20 G2-(P)
Линия за газ CRONO за 20 G2-(N), 30 G2-(P)
Линия за газ CRONO за CRONO 20 G-(N)
Линия за газ CRONO за 30 G2-(N)
Линия за газ TECNO за 28, 38, 50-(P), CRONO 20 G-(N)
Линия за газ TECNO за 28, 38, 50-(N)
Линия за газ TECNO за 70, 100, 130-(P), 70-(N)
Линия за газ TECNO за 100, 130-(N)
Линия за газ TECNO за 190 G-(N, P)
Контрол за херметичност за TECNO G
Комплект за модулация на горелка

(N)-природен газ;(P)-пропан

 
 
Copyright © 2007-2011 RADIELI